Nationaal Rampenfonds

Orkaan Irma raasde over het Caribisch deel van Nederland

Wederopbouwfonds steunt 30 projecten
Wederopbouwfonds steunt 30 projecten
Wederopbouwfonds steunt 30 projecten

Wederopbouwfonds steunt 30 projecten

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds (NRF) heeft in november 2017 twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor de wederopbouw op St. Maarten, St. Eustatius en Saba na de verwoestingen die de orkaan Irma had aangericht. Met dit geld wilde het NRF vooral de sociale samenhang en weerbaarheid op de eilanden herstellen en versterken.

Begin maart 2018 is het fonds opengesteld voor aanvragen. 51 projectvoorstellen zijn ingediend die door de beoordelingscommissie van het NRF zijn beoordeeld. 5 aanvragen kwamen uit Nederland, 5 van Saba, 4 van St. Eustatius en 37 van St. Maarten. De respons en de spreiding over de eilanden en Nederland beschouwt het bestuur als een succes.

Uiteindelijk heeft de commissie besloten 30 aanvragen te honoreren binnen het beschikbare budget. Op elk van de drie eilanden worden met steun van het fonds projecten gerealiseerd. Deze projecten beslaan een breed terrein van zorg en welzijn, vorming, rampenvoorbereiding, sport en cultuur. Het NRF volgt het verloop van de uitvoering nauwgezet. Daartoe heeft het NRF de heer René Grotenhuis aangesteld als programmamanager. Hij houdt toezicht op de uitvoeringsfase van het steunprogramma.

Samenstelling van de beoordelingscommissie

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds is de leden van de beoordelingscommissie zeer erkentelijk voor hun inzet. De beoordelingscommissie bestond uit de volgende leden:

René Grotenhuis (voorzitter): voormalig voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO – Giro 555) ruime ervaring in rampenhulpverlening

Gilbert Wawoe, voormalig lid van de Raad van State, afkomstig vanuit het Caribisch deel van het koninkrijk.

Arthur Wiggers, adjunct directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Internationaal, ervaring met openbaar bestuur en internationale projecten in gemeenten.

Amma Asante, adviseur, deskundig op het gebied van diaspora en ontwikkeling in herkomstlanden, internationale samenwerking en ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken.

Fred Claasen, tot voor kort directeur bedrijfsvoering gemeente Amsterdam, bekend met beoordeling projecten en financieringsaanvragen; wortels in het Caribisch deel van het koninkrijk.

De commissie werd secretarieel / administratief ondersteund door het Oranje Kruis.