Nationaal Rampenfonds

Vereniging Douzelage Meerssen in Europa

Vereniging Douzelage Meerssen in Europa

Vereniging Douzelage Meerssen in Europa

Douzelage draagt bij aan de Europese eenwording door verschillende bijeenkomsten, uitwisselingen en internationale projecten te organiseren. Regelmatig organiseren de deelnemende Douzelage-gemeenten uitwisselingsbijeenkomsten tussen partnergemeenten. Dit kunnen bijeenkomsten zijn op diverse gebieden, zoals kunst, cultuur, onderwijs, sport, toerisme, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Door de wateroverlast waren al het promotiemateriaal van de Vereniging Meerssen, waaronder grote foto’s en folders, verloren gegaan.

Bedrag:
€ 1.030,00
Organisatie:
Vereniging Douzelage Meerssen
www.douzelagemeerssen.nl