Nationaal Rampenfonds

Stichting Wigwam

Stichting Wigwam

Stichting Wigwam

Stichting Wigwam maakt zorgvakanties en activiteiten mogelijk voor gezinnen met kinderen of jongeren met een beperking in de meest brede zin van het woord. Naast het bieden van gezinsvakanties organiseert Wigwam sinds 2007 jongeren survivalweken. Vanwege de grote vraag voor deze doelgroep is het aanbod vanaf 2016 uitgebreid met speciale jongerenweken voor de leeftijd van 15 tot 25 jaar. De watersnood heeft de volledige locatie in Valkenburg onbruikbaar gemaakt. Ten gevolge hiervoor hebben 47 gezinnen geen gebruik kunnen maken van de locatie. Door middel van herstelwerkzaamheden wil Stichting Wigwam weer de mogelijkheid bieden dat gezinnen en kinderen met een beperking weer gebruik kunnen maken van de recreatieruimte.

Bedrag:
€ 290.752,23
Organisatie:
Stichting Wigwam
www.stichtingwigwam.nl