Nationaal Rampenfonds

Stichting Water-Stop.NU

Stichting Water-Stop.NU

Buurtnetwerk hoog water Geulmonding

Het project richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen van schade bij toekomstig hoog water. Daarbij ligt de focus met name op de korte termijn, lokale maatregelen en burenhulp. Centraal staat het opzetten van een draaiboek en informatiesysteem voor en door de bewoners van het gebied rond de monding van de Geul. Bewoners zullen geadviseerd worden over het aanschaffen van beschermingsmiddelen zoals waterkeringen, zandzakken en de distributie hiervan zal ook worden gefaciliteerd. Dit draaiboek moet onder meer zorgdragen voor goede en centrale informatievoorziening, tijdige alarmering waardoor bewoners maatregelen kunnen nemen/voorzieningen kunnen plaatsen om schade zoveel mogelijk te beperken.

Bedrag:
€ 6.000,00
Organisatie:
Stichting Water-Stop.NU
www.Water-Stop.NU