Nationaal Rampenfonds

Stichting Dorpsraad Buggenum

Stichting Dorpsraad Buggenum

Lokaal calamiteitenplan hoogwater Buggenum

Tijdens de dreigende overstroming van 17 juli 2021, namen de inwoners van Buggenum het heeft in eigen handen, middels het halen, vullen en leggen van zandzakken, catering, bemensing van wegafzettingen, onderlinge hulp en alles wat daaromheen diende te gebeuren. Lerend van deze ervaring is dit calamiteiten plan opgesteld door de werkgroep Calamiteiten van de Dorpsraad Buggenum. Het calamiteitenplan geeft een lokaal 'calamiteitenteam', georganiseerd vanuit de dorpsraad, richtlijnen hoe te handelen als zich nogmaals een dergelijke situatie voordoet. NRF heeft bijgedragen aan het calamiteitenplan, zodat er een juiste informatieverstrekking aan inwoners kan plaatsvinden, zodat zij beter op de hoogte zijn van waar zij belangrijke informatie kunnen vinden en wat te doen bij dreigende overstroming.

Bedrag:
€ 2.300,00
Organisatie:
Stichting Dorpsraad Buggenum
https://www.dorpsraadbuggenum.nl/