Nationaal Rampenfonds

Stichting Adelante Groep

Stichting Adelante Groep

Stichting Adelante Groep

Stichting Adelante Groep zet zich in om speciaal onderwijs en revalidatie te bieden aan volwassenen en kinderen, op klinisch en poliklinisch gebied. Door de wateroverlast was het kindcentrum in Valkenburg onbruikbaar geworden. Ruim 320 kinderen kinderen die speciaal onderwijs volgen, veelal met zorg en behandeling gecombineerd, zaten op het kindcentrum, Het project zag op enerzijds de wederopbouw van het kind centrum en anderzijds het continueren van onderwijs en zorg op verschillende alternatieve locaties. 

Bedrag:
€ 437.030,00
Organisatie:
Stichting Adelante Groep
www.adelante-zorggroep.nl