Nationaal Rampenfonds

Stichting 06 / Landbouwbelang

Stichting 06 / Landbouwbelang

Stichting 06 / Landbouwbelang

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door o.m. het organiseren, ondersteunen, stimuleren, inspireren en/of motiveren van personen door middel van projecten en activiteiten op sociaal, cultureel of kunstzinnig gebied. Een aantal initiatieven, zoals de Doorgeefwinkel en Keldertje Bar, zijn met hun ligging aan de Maaskade zwaar getroffen door de overstroming en worden deels middels de gift van NRF weer hersteld. 

Bedrag:
€ 10.000,00
Organisatie:
Stichting 06/Land bouwbelang
www.landbouwbelang.org