Nationaal Rampenfonds

R.-K. Parochie H. Johannes de Doper

R.-K. Parochie H. Johannes de Doper

R.-K. Parochie H. Johannes de Doper

De Parochie H. Johannes de Doper biedt binnen haar werkgebied mogelijkheden en ruimte aan gelovigen voor de uitoefening van de geloofsbeleving en samenkomst. Er worden wekelijks meerdere missen aangeboden en de kerk is dagelijks een uur open om een kaars op te steken en te bidden. Als gevolg van de regenbui op 29 juni 2021, ontstond er stuwing in de straat, waardoor meerdere gebouwen onder water kwamen te staan. Middels het gedoneerde geld kon een heteluchtverwarmingsinstallatie vervangen worden, zodat ook in de koude wintermaanden missen plaats kunnen vinden.

Bedrag:
€ 13.706,00
Organisatie:
R.-K. Parochie H. Johannes de Doper
https://kerkpagina.nl/kerk/johannes-de-doper/