Nationaal Rampenfonds

Programma lokale fondsen

Programma lokale fondsen

Programma lokale fondsen

Voor ‘schrijnende gevallen’ stelt het Nationaal Rampenfonds per getroffen gemeente een geldbedrag ter beschikking in de vorm van een ‘lokaal fonds’. Dit is bedoeld voor ondersteuning van individuen in de gemeente die zich in een sociaal en financieel kwetsbare situatie bevinden en voor wie de wateroverlast een extra last is die ze niet goed kunnen dragen. De omvang van het budget per gemeente is gerelateerd aan de aantallen getroffen huishoudens. In totaal is 3 miljoen euro te verdelen. In alle gevallen moet er een relatie zijn met de wateroverlast die veroorzaakt is door de overvloedige regenval en het vervolgens buiten hun oevers treden van rivieren en beken in Limburg in juni en juli 2021.

De uitkering uit het lokale fonds kan bij schrijnende gevallen boven op de solidariteitsgift van 2000 euro worden gedaan. Het lokale fonds kan het NRF
ook voorstellen een solidariteitsgift toe te kennen aan huishoudens die niet eerder in aanmerking kwamen voor de gift van 2.000 euro. 

Bedrag:
€ 3.000.000,00
Organisatie:
Programma lokale fondsen