Nationaal Rampenfonds

Gift van € 2.000 aan ernstig gedupeerde huishoudens

Gift van € 2.000 aan ernstig gedupeerde huishoudens

Gift van € 2.000 aan ernstig gedupeerde huishoudens

Door de fantastische opbrengst is het mogelijk geweest om een financieel gebaar van € 2.000 naar zwaar getroffen individuele huishoudens te maken, in de vorm van een gift. Omdat het Nationaal Rampenfonds als kleine particuliere stichting niet over een uitvoeringsorganisatie beschikt, is het fonds bijzonder dankbaar dat het afspraken heeft kunnen maken met de gemeenten in Limburg en de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Limburg  (BsGW). Hierdoor kon begin september 2021 een gift van € 1000 worden gedaan aan uiteindelijk meer dan 2600 huishoudens die het zwaarst door de ramp zijn getroffen. In november is die gift verdubbeld naar € 2.000.

Bedrag:
€ 5.203.000,00
Organisatie:
Gift van € 2.000 aan ernstig gedupeerde huishoudens