Nationaal Rampenfonds

Dorpsoverleg Baarlo

Dorpsoverleg Baarlo

Integraal hoogwaterplan Baarlo

Samen met de gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg, heeft het Dorpsoverleg Baarlo een integraal hoogwaterplan opgezet, ten gunste van de bewoners van het buitendijks gebied in Baarlo. Het integraal hoogwaterplan rust op drie pijlers, namelijk het verbeteren van evacuatiesroutes, het vergroten van de zelfredzaamheid en het verbeteren van coördinatie en ondersteuning. De bijdrage van Nationaal Rampenfonds richt zich op de eerste twee pijlers.

Bedrag:
€ 300.000,00
Organisatie:
Dorpsoverleg Baarlo
https://dorpsoverlegbaarlo.nl/