Nationaal Rampenfonds

Voice of The Youth St. Maarten

Voice of The Youth St. Maarten

Voice of The Youth St. Maarten

  St. Maarten Youth Brigade biedt 3-jarig programma voor de doelgroep in de leeftijd van 12-21 jaar. Het doel is om  negatief gedrag onder de jeugd uit te bannen en te helpen bij de ontwikkeling en het algehele welzijn van adolescenten. de organisatie biedt hen fysiek, mentaal, cognitief en sociaal onderwijs om zelfvertrouwen, eigenwaarde en denkvaardigheden op hoger niveau te bevorderen. Zij bevordert verantwoordelijkheidsgevoel en discipline bij de leden, zodat zij als rolmodel en betrouwbare bron van inspiratie voor andere jongeren kunnen fungeren.

St. Maarten Youth Brigade offers 3-year program for the target group aged 12-21. The goal is to eliminate negative behavior among youth and assist in the development and overall well-being of adolescents. the organization provides them with physical, mental, cognitive and social education to promote self-confidence, self-esteem and higher level thinking skills. It promotes a sense of responsibility and discipline among its members so that they can serve as role models and reliable sources of inspiration for other young people.

Bedrag:
$ 50.000,00
Organisatie:
St. Maarten Youth Brigade
https://www.npowersxm.com/npo/voice-of-the-youth-st-maarten