Nationaal Rampenfonds

K1 Britannia Foundation

K1 Britannia Foundation
K1 Britannia Foundation
K1 Britannia Foundation

K1 Britannia Foundation

K1 Britannia Foundation werd opgericht in 2014 als een maritieme stichting, maar is uitgegroeid tot een verscheidenheid aan liefdadigheidsprojecten met een sterke focus op de veranderende sociale problemen waarmee de jeugd op Sint Maarten wordt geconfronteerd. Door de jaren heen heeft K1 zich gericht op het rehabiliteren en het bieden van kansen aan kwetsbare en probleemjongeren, terwijl ook kinderen in pleeggezinnen worden geholpen door middel van een scala aan programma's. K1 onderhoudt een groot netwerk van lokale en internationale vrijwilligers via ons vrijwilligersprogramma en initieerde een rampenbestrijdingsprogramma vanwege de grote nood direct na orkaan Irma op St. Maarten in 2017.

Established in 2014, K1 Britannia Foundation was originally founded as a maritime foundation but has grown to encompass a variety of charitable projects with a strong focus on the evolving social issues faced by youth on St. Maarten. Over the years, K1 has focused on rehabilitating and providing opportunities for vulnerable & troubled youth, while also helping children in foster care through an array of programs. K1 maintains a large network of local and international volunteers through our volunteer program and initiated a disaster relief program due to the dire need immediately after Hurricane Irma on St. Maarten in 2017.

Bedrag:
$ 59.000,00
Organisatie:
K1 Britannia Foundation
https://k1britanniafoundation.org/projects/disaster-relief/hurricane-irma/