Nationaal Rampenfonds

Cooperation Turning Point Foundation

Cooperation Turning Point Foundation
Cooperation Turning Point Foundation
Cooperation Turning Point Foundation

Cooperation Turning Point Foundation

Turning Point is een centrum voor verslaving, rehabilitatie en preventie, gelegen op het eiland St. Maarten. Turning Point werkt met vrijwillige en door de rechtbank gemandateerde cliënten.

Turning Point is a Substance abuse, rehabilitation and prevention center located on the island of St.Maarten in the Dutch Caribbean. Turning Point deals with Voluntary and court Mandated cliënts.

Bedrag:
$ 9.000,00
Organisatie:
Cooperation Turning Point Foundation
https://www.npowersxm.com