Nationaal Rampenfonds

In Memoriam

In Memoriam

Op woensdag 8 december 2021 kregen wij het schokkende bericht dat René Grotenhuis is overleden. René was vele jaren nauw verbonden met het Nationaal Rampenfonds. Hij was aanvankelijk betrokken bij het NRF vanuit zijn functie bij Cordaid. Hij droeg in 2015 in belangrijke mate bij aan het vormgeven van een nieuwe werkwijze van het NRF.

Toen in 2017 in het Caribisch deel van het Koninkrijk de orkaan Irma zwaar had huisgehouden, nodigde het bestuur René uit voorzitter te worden van de in te stellen beoordelingscommissie die moest adviseren over de toewijzing van middelen aan projecten gericht op herstel en op wederopbouw van het sociale leven in Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Later werd hem gevraagd als projectleider de realisering van de door het NRF op de eilanden te financieren projecten te volgen en te begeleiden. Dertig mooie projecten konden met zijn bezielende steun tot uitvoering worden gebracht. Nadat in de zomer van 2021 het zuiden van ons land, in het bijzonder de provincie Limburg, getroffen werd door een ernstige overstromingsramp deed het NRF opnieuw een beroep op René, nu om als projectleider en secretaris ondersteuning te bieden van een beoordelingscommissie waarvan de leden overwegend uit Limburg afkomstig waren. Met zijn kennis en ervaring heeft Rene de commissie, onder voorzitterschap van Tof Thissen,  vertrouwd gemaakt met het beoordelen van projectvoorstellen die vanuit de Limburgse samenleving aan het NRF waren voorgelegd.

Het werk voor het NRF was slechts een facet van de rijke en gevarieerde loopbaan die René Grotenhuis heeft afgelegd. René (geboren in 1951) studeerde theologie en was zes jaar werkzaam als pastoraal werker. Daarna werkte hij o.a. als directeur in de thuiszorg en in het beleid rond de medische zorg aan vluchtelingen, en – van 2003 tot 2013 – als algemeen directeur van Cordaid. Hij was vicevoorzitter van VKMO (Vereniging van katholieke Maatschappelijke Organisaties). Als denker en publicist schreef hij onder meer de boeken Van Macht ontdaan. De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag (Berne Media, 2015) en Zout. De blijvende kracht van de christelijke traditie (Berne Media, 2020.  Hij was hoofdredacteur van de website De bezieling (https://debezieling.nl) .

In oktober 2021 berichtte René ons dat hij door een ernstige ziekte was getroffen en met onmiddellijk ingang zijn werk voor het NRF moest onderbreken. De verwachting was dat een operatie gevolgd door een revalidatieperiode tot herstel zou leiden. Hij was optimistisch over de mogelijkheid zijn taken binnen het NRF na enige tijd te hervatten. De operatie die uiteindelijk op 3 december plaatsvond, bracht niet het gewenste resultaat. Er traden complicaties op die tot zijn onverwacht vroege dood op 8 december leidden.

Zijn overlijden heeft velen diep geraakt. René was een aimabele man die zich gedreven, voortvarend en deskundig inzette voor doelen die hij vanuit een sterke sociale bewogenheid wilde dienen en taken die hij in dat verband op zich nam, op vele plaatsen in de wereld. Het Nationaal Rampenfonds is René zeer dankbaar dat hij zijn ervaring ook met grote toewijding heeft ingezet voor degenen die binnen het Koninkrijk te lijden hebben gehad onder ernstige (natuur)rampen . Wij leven zeer mee met zijn vrouw Inge en zijn kinderen Judit, Simon en Naomi in hun grote, plotselinge verlies. Wij zullen René in onze kring bijzonder missen.

Bestuur van het Nationaal Rampenfonds