Nationaal Rampenfonds

Doneer

Het Nationaal Rampenfonds is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geeft u een gift aan het NRF? Dan kan u dit bedrag mogelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Ons RSIN nummer is 802365942. Dit nummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte als u uw donatie als aftrekpost wilt opvoeren. Als ontvangende instelling is het NRF vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
 
U kunt een donatie overmaken via iDEAL of door zelf een overboeking door te geven aan uw bank. 
In dat laatste geval heeft u de volgende gegevens van ons nodig:
 
Te naamstelling:             Stichting Nationaal Rampenfonds
Vestigingsplaats:            Houten
Rekeningnummer:          NL28 INGB 0000 000 777