Nationaal Rampenfonds

Bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur van het Nationaal Rampenfonds bestaat uit ten minste even veel bestuursleden als het aantal deelnemende organisaties. Elk van de deelnemende organisaties heeft een vertegenwoordiging in het bestuur. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd door het bestuur. Uitgangspunt is dat zij niet afkomstig zijn uit de deelnemende organisaties.

C.I.J.M. Ross-van Dorp, voorzitter

drs. L.P. van der Kroft, penningmeester

mr. G.J.A. Hamilton, secretaris

drs. K. Zevenbergen, bestuurslid
Cordaid

R.P. Nauta, bestuurslid
Kerk in Actie

dr. B.A.J. Jongejan, bestuurslid
Het Oranje Kruis

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Wel hebben zij recht op een onkostenvergoeding. De bestuursleden die niet zijn benoemd door een deelnemer van de stichting ontvangen een vergoeding gelijk aan de maximale vrijwilligersvergoeding (2020: EUR 1.700).