Nationaal Rampenfonds

Overstroming 2021

Giro 777 : Overstroming 2021

Het Nationaal Rampenfonds heeft in 2021 Giro 777 opengesteld voor giften voor de getroffenen van de ernstige overstromingen in het zuiden van Nederland. In totaal is destijds in enkele weken 11,8 mln euro ingezameld. Dit geld is binnen een jaar tijd via een snel en zorgvuldig proces toegekend aan getroffen particulieren en instellingen en deels nog gereserveerd voor mensen in een zeer schrijnende situatie. Een uitvoerig verslag over het afgelopen jaar treft u aan in het meest recente perbericht onderaan deze pagina.

Giro 777 vormde de schakel tussen particulieren en bedrijven die wilden helpen en de getroffenen in het rampgebied. Het is goed dat de donateurs ook weten dat er bij de ontvangers grote dankbaarheid is voor de betrokkenheid. Voorzitter Clémence Ross-van Dorp: “Het Nationaal Rampenfonds krijgt geregeld signalen dat gedupeerden en organisaties die bijdragen hebben ontvangen, de gulle gevers in Nederland en daarbuiten erkentelijk zijn. Zo liet iemand weten: ‘Ik vind geen woorden om mijn grote dankbaarheid weer te geven. Zonder de bijdrage had ik nog jaren moeten sappelen om de restschade hersteld te krijgen.' Anderen lieten weten dat door de bijdrage er eindelijk weer zicht kwam op verbetering van hun situatie.”

Terwijl het water zich nog nauwelijks had teruggetrokken, en er al 8,5 mln euro was opgehaald, besloot het Nationaal Rampenfonds/Giro 777 binnen een week dat alle particulieren die het water echt ‘over de vloer’ hadden gehad, 1000 euro zouden ontvangen. Later is dit bedrag verhoogd tot 2000 euro. Begin september ontving de eerste groep zwaar getroffenen het geld al op de bankrekening. Giro 777 heeft vanaf de start van de actie gemeld dat al het geld dat gedoneerd zou worden, volledig naar de gedupeerden zou gaan. Dat gebeurt ook. De zeer beperkte kosten voor enkele ingehuurde, ondersteunende medewerkers zijn ten laste gekomen van het eigen vermogen van het Nationaal Rampenfonds en niet ten koste gegaan van de voor deze ramp gedoneerde gelden.

De ruim dertig gehonoreerde aanvragen voor herstelprojecten van maatschappelijke organisaties zijn grotendeels afgehandeld en met de aanvragen die nu nog in behandeling zijn, zal de beschikbare 3,6 mln euro volledig zijn uitgekeerd. In het persbericht hieronder meer informatie. Een volledig overzicht van de toegekende projecten is te vinden op deze website.

De toekenning van het beschikbare bedrag van 3 mln euro aan bijdragen voor ‘schrijnende gevallen’ onder particuliere getroffenen via gemeenten heeft -zoals eerder gemeld- enige vertraging ondervonden. De vertraging in het toekennen van extra geld is veroorzaakt doordat gemeenten zorgvuldig willen handelen en veelal eerst willen wachten op de uitkeringen van de ‘Wet tegemoetkoming schade bij rampen’ voordat ze het geld aanvragen bij het Nationaal Rampenfonds en het vervolgens wordt overgemaakt naar mensen die zich in een situatie bevinden die sociaal en financieel schrijnend te noemen valt. Definitieve beoordeling loopt door tot na de zomer.

Tegemoetkomingen die de rijksoverheid op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen verstrekt, vallen buiten de bemoeienis van het Nationaal Rampenfonds. 

Zie onderaan deze pagina alle persberichten die het Nationaal Rampenfonds heeft uitgebracht.

Begunstigden