Nationaal Rampenfonds

Overstroming 2021

Overstroming 2021
Overstroming 2021
Overstroming 2021

Nationaal Rampenfonds verdubbelt gift aan zwaarst getroffen huishoudens overstromingsramp Limburg naar € 2.000

Na de overstromingsramp die vooral gebieden in Zuid-Limburg in juli 2021 heeft getroffen, heeft het Nationaal Rampenfonds bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren, bedrijven en instellingen die wilden bijdragen aan de leniging van de nood. De actie heeft geleid tot de mooie opbrengst van ruim € 11,5 miljoen.

Vanuit de landelijke overheid werd duidelijk gemaakt dat bij de leniging van de nood een belangrijke rol voor de rijksoverheid is weggelegd. Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt. Maar er blijven ook noden over die niet uit andere bronnen gedekt worden. En juist voor die situaties wil het Nationaal Rampenfonds een financier zijn. Het bestuur van het NRF zet zich in de gehele opbrengst van de actie in juli/augustus te besteden aan de gevolgen van de ramp.

Met medewerking van de gemeenten en de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) in Limburg kon begin september 2021 een gift van € 1000 worden gedaan aan ruim 2500 huishoudens die het zwaarst door de ramp zijn getroffen. In november is die gift verdubbeld naar € 2.000.

In overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties worden lokale fondsen ingesteld ten behoeve van de mensen in de meest schrijnende situaties. Op lokaal niveau is het beste bekend waar de grootste nood is en maatwerk geleverd kan worden.

Daarnaast wordt steun verleend aan herstelprojecten en kleinschalige projecten die ertoe dienen terug te keren naar de normale situatie en de lokale samenleving sociaal een steun in de rug te geven. Het gaat om burgerinitiatieven die lokale noden helpen lenigen. Het geld wordt aldus verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties ter plekke. 

Projectaanvragen aan het Nationaal Rampenfonds worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, waarna het bestuur over het toekennen van geld aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties beslist. Begin november 2021 hebben ongeveer 15 projectaanvragen tot een uitkering geleid. De mogelijkheid projectaanvragen in te dienen blijft bestaan tot en met 28 maart 2022 (zie Projectaanvraag op deze website). 

Tegemoetkomingen die de rijksoverheid op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen verstrekt, vallen buiten de bemoeienis van  het Nationaal Rampenfonds. 

Zie over de overstromingsramp op deze website ook de persberichten die het NRF heeft uitgebracht.

Begunstigden