Nationaal Rampenfonds

Overstroming 2021

Giro777 project
Giro777 project
Giro777 project

Nationaal Rampenfonds stelt ‘giro 777’ open voor hulp overstromingsramp Limburg

Het Nationaal Rampenfonds heeft het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren, bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg.

Vanuit de landelijke overheid is al duidelijk gemaakt dat bij de leniging van de nood een belangrijke rol voor de rijksoverheid is weggelegd. Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt. Maar er blijven ook noden over die niet uit andere bronnen gedekt worden. En juist voor die initiatieven wil het Nationaal Rampenfonds een financier zijn.

Het gaat hierbij om steun voor kleinschalige projecten die ertoe dienen dat de lokale samenleving een extra steuntje in de rug krijgt. Het gaat om burgerinitiatieven die - nadat de modder is weggeschept - lokale noden helpen lenigen. Het geld dat hopelijk ruimhartig gegeven zal worden, wordt verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties ter plekke. Die weten waar de grootste nood is, en kunnen maatwerk leveren. Het Nationaal Rampenfonds verleent geen rechtstreekse steun aan particulieren. Dit kan wel gebeuren via een rechtspersoon / maatschappelijke organisatie op basis van een projectplan.

Het Nationaal Rampenfonds zal ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties. De steun voor schade die door de rijksoverheid is toegezegd, zal niet via het Nationaal Rampenfonds verdeeld worden.

U kunt een donatie overmaken via iDEAL (Let op: in dat geval kan het zijn dat u als tegenrekening een rekeningnummer bij de Rabobank of Deutsche Bank ziet van betaalorganisatie Mollie, zij storten dit door naar rekening 777) of door zelf een overboeking door te geven aan uw bank. In dat laatste geval heeft u de volgende gegevens van ons nodig:
 
Te naamstelling:             Stichting Nationaal Rampenfonds
Vestigingsplaats:            Houten
Rekeningnummer:          NL28 INGB 0000 000 777 

Giften kunnen worden overgemaakt via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777)